BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "

 

 

 

Biyoloji dersine nasıl çalışılır ?

 

 

BİYOLOJİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır.

Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ile desteklenerek yorum yaptırılan, muhakeme ve karşılaştırma gerektiren, ezberle öğrenilemeyecek, çok önemli bir fen bilimleri dersidir. Bazı ünitelerin biyolojide temel olması nedeniyle ilerleyen ünitelere gelince temel konuların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

BİYOLOJİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Sorular genelde tablo, grafik yorumlama, şekil okuma, bilgi ve muhakeme gerektiren sorulardır. Biyoloji soruları çözülürken öncelikle soru kökü okunmalı, tablo, grafik, şekil, açıklama ve soru verileri daha sonra incelenmelidir. Bazı sorular ince ayrıntı içermekte, bazıları ise birkaç konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle biyoloji müfredatındaki tüm konuları bilmek gerekir.

Sorunun içeriğine göre yanıtımız seçeneklerde aranır, verilen bilgi doğrultusunda eleme yolu kullanılır. Soru çözümünde dikkat etmeniz gereken, soruda sizden ne istendiğini ve seçeneklerde ne verildiğini tam ve doğru olarak anlamaktır. Bu da Türkçe’yi kavrama gücü ve dikkatle doğru orantılıdır. Biyoloji dersine ait ÖSS sorularının anlaşılması çok sayıda ve farklı içeriklerde soru çözmekle mümkündür.


BİYOLOJİ DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste

Her ders için geçerli olduğu gibi biyoloji dersinde de başarılı olmanın temelinde dersin derste öğrenilmesi koşulu vardır. Öğrenci etkin dinleme çerçevesinde karşılıklı diyalog ile konuları pekiştirmeli ve kafasına takılan soruları anında sorarak çözüm yolu bulmalıdır. “Bu derste konuyu anlamasam da olur. Anlatan biri elbette bulunur. “ fikri zihninize yerleşmişse dersi takip etmede sorun yaşayabilirsiniz. Biyoloji dersinde mantıksal bilgi ön planda olduğu için konular dinlenirken önemli noktalar kaçırılmamalıdır. Canlı varlıklara karşı ilgili bir zihinsel hazırlık ve merak güdüsü de biyoloji öğrenmeyi kolaylaştırır.

B) Bireysel Çalışmalarda

Biyoloji, Latince terimlerin ağırlıklı olduğu bir derstir. Dershanede veya okulda öğretmenden dersi dinledikten sonra kelimelerin akılda tutulabilmesi için mutlaka tekrar edilmesi gerekir. Çünkü ilk kez duyulan kelimelerin unutulması daha kolaydır.Bir gün sonra işleyeceğiniz konuya ön hazırlık yaparak veya en az bir kez okuyarak gelirseniz daha kalıcı ve kolay bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz. Biyoloji dersi çalışırken önemli noktaların altı çizilmeli gerekli notlar alınmalıdır. Böylelikle konuların önemli yerleri notlardan tekrar edilebilir. Ders çalışılırken sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak ezberden kaçınılmalıdır. Ezber; muhakeme sorularını çözmekte sizi zora sokabilir. Öğrenilen konular periyodik zamanlarda soru çözülerek pekiştirilmeli, unutulma engellenmelidir. Her derste olduğu gibi biyoloji dersi de önem verilmesi gereken, çalışma ve emek isteyen bir derstir. Biyoloji atlasından, şekillerden, kitaptaki grafik ve tablolardan faydalanılması öğrencinin görme duyusunu da geliştireceğinden etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:

A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Sözel puan türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmeyi amaçlayan öğrenci için birinci dereceden önemli olmayan bir derstir. Ama yüksek sözel puan almak isteyen sözelci öğrencilerin bu dersi öğrenmelerinde ve yapabilecekleri konulara ait soruları cevaplandırmalarında fayda vardır.

Biyoloji dersi çalışırken soru çıkma olasılığı yüksek ve birbiriyle birinci dereceden bağlantılı konulara eğilmek gerekir. Sözel bir ders gibi algılanması doğru değildir. Yalnızca sözel ifadeli bir derstir. Bu yüzden ezberlemek yerine anlamaya çalışmak, yorum gücünü artırmak doğru olacaktır.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Bu ders sayısal puan türüne ait programlara girmek isteyen öğrenciler için en vazgeçilmez ve en seçici derslerden biridir. Özellikle bu dersin kolaylığına dair önyargılı düşünce biyoloji başarısını olumsuz yönde etkiler. Bu derste soru metinleri diğer sayısal derslere göre uzun ve işlem gerektiren özellikler daha az olduğu için sona bırakıldığında zaman sorunu ile karşılaşılabilir. Derste öğrenilen konulara ait soruları vakit geçirmeden öğretmene sormalı, ilk konu ile son konu arasındaki bağlantıyı her zaman kurmalısınız.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Eşit ağırlıklı alanı içerisinde tercih yapacak olan öğrenciler biyolojideki bütün konulara çalışmak yerine ÖSS sınavında en çok soru çıkan birkaç konuyu seçerek çalışılmalarını düzenlenmelidir.

Konularda geçen özellikler maddeler halinde sıralanmalı ve bunun yanı sıra konular arası ilişkiler kurularak soru çözümlerine ağırlık verilmelidir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim programına girmek isteyen öğrencilerin biyoloji dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.