BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

GELİŞME ve BÜYÜME

   

           

Döllenme ile başlayıp ergin ferdin oluşması ile sonuçlanan olayların hepsine  “ gelişme “ denir.

BİTKİLERDE  GELİŞME VE BÜYÜME

                Bitkilerde gelişme ve büyüme metabolik olaylar sonucu meydana gelir.Bitkilerde zigot mitoz bölünmeler geçirerek bölünür,büyür, sonunda atalarının özelliklerini taşıyan organizma haline gelir.

“ Eşeyli üreyen yüksek yapılı bitkilerde gelişme tohum içinde başlar ve çimlenmesiyle devam eder. “

“ Embriyo tohum içinde besin deposu (endosperm ile beslenir ve kabuk tarafından canlılığını çimlenene kadar devam ettirir. “

“ Kotiledon (Çenek) , bitki embriyosunun kısmıdır. Endospermden besin depo eder. Ve genç bitkinin yaprakları gelişip fotosentez yapmaya başlayıncaya kadar ki gelişimi sırasında bitki taslağını besler. “

BİTKİ GELİŞMESİNDE ROL OYNAYAN ETMENLER

Bitki gelişmesinde rol oynaya etmenle iki türlüdür:

               

Çevresel Etmenler

Hormonal Etmenler

Sıcaklık

Oksinler

Işık

Giberellinler

Toprak

Sitokininler

Su

 

Atmosferdeki gazlar

 

Yer çekimi

 

Azot ve karbonhidratlar

 

HAYVANLARDA  GELİŞME VE BÜYÜME

                Zigotun çok hücreli organizmaya gelişmesi, hücre bölünmesi, büyüme ve farklılaşma olayları ile birlikte yürür.

EMBRİYONİK ÖRTÜLER

Sürüngen ve kuş embriyosunun gelişmesinin başlangıcında  dört embriyonik zar oluşur.

                1-Vitellus kesesi: Embriyoyu besler,memelilerde körelmiştir.

                2-Allontoyis : Artık maddeleri toplar,solunuma yardımcı olur.Memelilerde körelmiştir.

                3-Amniyon : Balık ve kurbağalarda bulunmaz.

                4-Koryon: Embriyonun solunumunu gerçekleştirir

Hayvanlarda Gelişme Şekilleri :             

    Balıklarda                :    Dış döllenme, dış gelişme

                Kurbağalarda            :    Dış döllenme, dış gelişme

                Sürüngenlerde         :     İç döllenme, dış gelişme

                Kuşlarda                 :    İç döllenme, dış gelişme

                Memelilerde           :     İç döllenme, iç gelişme

EMBRİYONAL GELİŞİMİN ANA İLKELERİ

                Gelişmenin ilk evreleri bütün hayvanlarda birbirine benzer. Sonraki farklılaşmalar türlerin özelliğine uygun olarak oluşur ve sonuçta her türe özgü yapılar oluşur.

                Tek bir hücre olan zigottan, organizmanın oluşması bölünme (segmentasyon), hücre hareketi ve hücre farklılaşması gibi olaylarla gerçekleşir.

    “ Segmentasyon sonucu oluşan tüm hücrelerdeki kalıtım materyali aynı olmasına karşılık, yumurtadaki vitellus miktarı ve dağılım şeklinin farklılığından oluşan hücreler farklı sitoplazma kısımları taşırlar.Bu nedenle  de farklı enzimlere sahip olurlar.Sitoplazmadaki enzimler yanlızca kendileri ile ilgili genlerin aktivasyonunu sağlarlar. Bu nedenle hücrelerde ve dokularda farklılıklar ortaya çıkar. “

 

EMBRİYONİK TABAKALARDAN OLUŞAN  YAPILAR

I -EKTODERM’ DEN:

1)Sinir Sistemi (Beyin,beyincik,omurilik)

2)Deri ve deri ile ilgili yapılar (Kıl,tüy,tırnak,boynuz,pençe, üstderi (Epidermis),göz merceği,diş minesi,ter bezleri,duyu org

II -ENDODERM’DEN:

1)Sindirim Sistemi  (Mide, bağırsaklar,karaciğer, pankreas ve  safra kesesi.

2)Solunum Sistemi(Soluk borusu,akciğerler,tiroit , paratiroid ve timüs bezlerinin zar kısımları

III- MEZODERM’DEN :

1-İskelet Sistemi

2-Üreme Sistemi ( Cinsel organlar, cinsel bezler)

3-Boşaltım Sistemi ( Böbrekler,böbrek üstü bezleri.)

4-Kas Sistemi

5-Dolaşım Sistemi ( Kan,damarlar,kalp,lenf sistemi

EMBRİYONİK  UYARILMA (EMBRİYONİK İNDÜKSİYON)

Gastrula safhasındaki embriyo tabakalarının karşılıklı etkileşimine  EMBRİYONİK  İNDÜKSİYON denir. Örneğin sisnir sisteminin oluşması üst ektoderm ve üst mezodermin etkileşimiyle olur.

                Embriyonik  tabakaların farklılaşması ve bunun sonucu olarak oluşan yapılar konusunda en önemli deneyler Hans SPEMANN tarafından gerçekleştirilmiştir.

SPEMANN’ın yaptığı deneylerin sonucu :

 “ Üst mezoderm yoksa, ektoderm olsa dahi hayvanın sinir sistemi oluşamamaktadır. Ektodermin sinir sistemini oluşturabilmesi için üst mezoderm tarafından uyarılması gerekir. “

GÖZÜN GELİŞİMİ

                Göz, vücudun dış tarafındaki ektoderm,kısmende mezoderm ve kısmende sinir sitemine ait ektodermden oluşur.

                1-Beyin dışa doğru çıkıntı yapar.Bu çıkıntı baş ektodermine doğru büyür.

                2-Beyin uzantıları içeri doğru çökerek, optik çukuru (Çift kase) oluşturur.Çift kasenin iç tabakasından retinanın ışığa duyarlı takası, dıştaki ince tabakada retinanın pigment tabakasını oluşturur.

                3-Baş ektoderminin göz kasesine değmesi ile GÖZ  MERCEĞİ oluşur.

                4-Mercek içeri gömülür ve gözün ön tarafında kornea oluşur