Bugün:   
 
                                 

 

Sayısal derslerde başarının formülü: Ezber yerine deney ve tekrar
Biyoloji dersi, bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ve benzeri göstergelerle de destekle-nerek yorum yaptırılan ve bu yolla da muha-keme ve karşılaştırma yapmayı gerektiren bir derstir.

haberin devamı...

YGS ve LYS'de soru çözme teknikleri...    
-Çözemediğiniz sorular üzerinde fazla zaman harcamayın.                                                            - Testeki soruları sırayla çözmeye çalışın. Birinci turda, doğruluğundan emin olduğunuz soruları yanıtlayın. Doğruluğundan emin ...    

haberin devamı...

 

 

 

                    

                                                                     

 
Klasik Lise 4 Soruları
BİYOLOJİ  VE  YAŞAM
LİSE HABERLERİ
YGS ve LYS HABERLERİ                            

  

     

 

                           
                                   
 

Evrime Bakış

ilginç Sorular

Kilonuz normal mi?

 

 

                                 
2009 ÖSS sonuçlarına göre eğitimin bugünkü durumu !
Bu yıl ÖSS sonuçları açıklandığında, geçmiş yıllardakilerden farklı olarak derece alan adaylardan çok sınavda sıfır puan alanlarla ilgilenildi. ÖSS sonuç-larından yola çıkılarak,görsel yazılı basında eğitim sistemi sorgulandı.                                                                          

haberin devamı...

Yaşayan organizmalar neden
 yaşlanır ve ölür?
Yaşlanma her ne kadar evrenin tümünde gerçekleşen bir süreç olsa da “neden yaş-lanıyoruz”sorusunun hâlâ cevaplanamamış
olması hayli şaşırtıcı. Pek çok bilim insanı yaşlanmanın hücrenin oluşumunda rol alan moleküllerde örneğin protein, lipit, nükleik
asitler (DNA ve RNA) meydana gelen hasar-

haberin devamı...

Dinazorlar yok olduktan sonra memeliler nasıl devleşti?
Dinazorlar 65 yıl önce dünyada hakimiyet-lerini yitirene kadar memeliler geri planda bir canlı grubuydu. Yeni bir araştırma, dina-zorlardan hemen sonra boşalan ekolojik alanlara yayılan memelilerin, azami vücut büyüklüklerinin 40 milyon yıl boyunca arttı-ğını ancak sonunda çeşitli sınırlara dayandı-

haberin devamı...

Beynin büyüklüğü ile zekâ arasında bir ilişkivar mıdır?

İnsanın yeryüzünde yaşayan en başarılı tür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlar gibi Dünya’nın dört bir tarafına yayılmış, ya-şadığı çevreye kısmen de olsa hâkim olabil-meyi başarmış başka bir tür daha yok. İnsanın bu kadar başarılı olabilmesinin sebe-

haberin devamı...

On yılda biyoloji değişti, ama asıl değişim ikinci on yılda !
İnsanın gen haritasının çözülüşünden bu yana on yıl geçti. Tıp bilimi bu gelişmeyle birlikte kişiye özel terapilerin geliştirile-bileceğini umuyordu ama bu hedef henüz tutturulmuş değil. Bu süreçte biyolojinin

haberin devamı...

Omurilik sinirleri canlandı...
Farelerin omurilik sinirlerindeki hücreler ye-nilenebiliyor! Nature Neuroscience dergisin-de yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan araştırmada, hücre büyümesini sağ-layan enzimler verilerek omurilikteki sinirler canlandırıldı. Bu teknik, görme yetisinin ye-niden kazandırılabilmesi için göz sinirlerini onarmada yürütülen çalışmanın bir benzeri.

haberin devamı...

Beyini tüketen 11 gıda...
İngiliz Daily Mail gazetesi beyni tüketen ve hatta öldüren 10 gıda maddesini yayınladı. İşte o gıdalar...

1. Şeker ve şeker ürünleri                                                                                                                                  Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir.Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

haberin devamı....

Petrol yiyen bakteri bulundu...
Bilimadamları, petrol platformundaki patlamadan sonra okyanusa yayılan milyonlarca galon petrolle ilgili suyun derinliklerinde araştırma yaparken bu yeni mikrobu buldular. Bu yeni tür mikrobun, Manhattan büyüklüğünde bir alandaki petrolü hızla ayrıştırdığı belirlendi

haberin devamı....

Biyoloji dersine nasıl çalışılır?
Her ders için geçerli olduğu gibi biyoloji dersinde de başarılı olmanın temelinde dersin derste öğrenilmesi koşulu vardır. Öğrenci etkin dinleme karşılıklı diyalog ile konuları pekiştirmeli ve kafasına takılan soruları anında sorarak

haberin devamı...

Okullarımızda yazılı sınavların önemi...
Okullarımızda son 20–25 yıldan beri yazılı sınav adı verilen sınav türü büyük ölçüde az uygulanmaya başlandı, yerine test sınavları oturdu. Dershanelerde, okullarda sürekli testlere ağırlık verilince, her dersin her ko-nusu için bolca test sorusu üretilmeye başla-nınca, okullarda öğretmenler de

haberin devamı...

 
                                 
                                   

Ana Sayfa

 
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 • Evrim karşıtı iddialar ve yanıtları.
 • Embriyonun oluşumu.
 • Sezeryan ameliyatı.
 • Yaşam nasıl başladı?
 • Hücrede yaşam
 • Copyright © 2001- www.ossbiyoloji.net  - Hazırlayan Şenol İsmailoğlu

  YILIN  KİTABI

  VİDEOLAR

   

   

  Evrimi anlama klavuzu

   

   

  Evrim, öğren-dikçe anlaşıl-ması giderek zorlaşan bir konu. Darwin zamanında yanıtlanan bazı sorular

  bugünkü bilgilerin ışığı altında kafaları karıştırabiliyor. Bazı noktaların hâlâ tartışılıyor olması, evrimin daha iyi anla-şılmasına yol açmakla birlik-te, yaratılışçıların ve onların uzantısı olan akıllı tasarım-cıların ekmeğine yağ sürüyor. Saygın bilim dergisi New Sci-entist, bu karmaşayı gider-mek için evrimle ilgili en fazla tartışılan 8 yanılsamaya açık-lık getiriyor.

  devamı ... 

   

   

   

   

   

   Site Açılışı : 20.05.2001

   

   

   

   

   

   

   

   

  konuklar